Bouwmogelijkheden

Het beeldkwaliteitsplan biedt richtlijnen waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en architectonische uitwerking moet plaatsvinden. Van de woningen in Landgoed Looiwinkel wordt verwacht dat ze bijdragen aan het groene en open karakter van de wijk. Bij interesse kan er geheel vrijblijvend een afspraak met onze Architect Widdershoven Architecten worden ingepland. Het is wenselijk, maar overigens niet verplicht een samenwerking met Widdershoven Architecten aan te gaan.

Voor de architectuur gelden een aantal algemene uitgangspunten:

  • De woningen dienen ontworpen te worden met gebruik van hoogwaardige materialen
  • Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen is terughoudend (bijvoorbeeld aardkleurig of witgeverfde baksteen)
  • De woningen hebben een royale entree
  • Een groen dak, plat uitgevoerd heeft de voorkeur (het is mogelijk om een andere dakvorm te kiezen als dat past binnen het ontwerp en de omgeving)
  • Maximaal 2,5 bouwlagen boven Peil met een bouwhoogte van maximaal 8,5 m
  • Maximum bouwoppervlakte 70% van bouwvlak
  • 1 inrit per woning met een maximale breedte van 5 m.

Verder zijn er regels met betrekking tot inrichting terrein en bouwvormen:

  • De kavelinrichting bepaalt mede de kwaliteit van het plan
  • De woningen hebben een samengesteld volume
  • De woningen kunnen binnen het bouwvlak in de diepte worden ontwikkeld zodanig dat de terreingesteldheid er buiten niet wordt aangetast