De Kavels

Het stedenbouwkundig plan Landgoed Looiwinkel is zodanig van opzet dat iedere kavel uniek is. De woningen verbijzonderen zich door hun uitzicht, de relatie met het openbaar groen, de vorm en afmetingen van de kavels, de positie vanwege het tussenliggend openbaar groen en de diverse zichtassen.

Kavel A

€ 340.000 VON

  • Perceeloppervlakte 2.760 m²
  • Bebouwingsvlak ca. 600 m²
Kavel B

€ 540.000 VON

  • Perceeloppervlakte 5.210 m²
  • Bebouwingsvlak ca. 900 m²
Kavel C

€ 590.000 VON

  • Perceeloppervlakte 5.655 m²
  • Bebouwingsvlak ca. 900 m²
Kavel D

€ 420.000 VON

  • Perceeloppervlakte 3.650 m²
  • Bebouwingsvlak ca. 955 m²
Kavel E

€ 540.000 VON

  • Perceeloppervlakte 5.200 m²
  • Bebouwingsvlak ca. 900 m²

Genoemde prijzen zijn vrij op naam: kosten van overdrachtsbelasting, notariskosten en de transportakte zijn in de koopsom inbegrepen. Aansluitingen t.b.v. water en elektriciteit zullen aanwezig zijn in het openbaar gebied, evenals een rioolstelsel waarop kan worden aangesloten.